Prítomnosť na pracovisku

Katedra aplikovanej informatiky

Prehľad zamestnancov
Beňušková Ľubica
Berger Haladová Zuzana
Blaho Andrej
Borovanský Peter
Boža Vladimír
Cimrová Barbora
Černeková Zuzana
Ďurikovič Roman
Farkaš Igor
Ftáčnik Milan
Gál Tomáš
Gruska Damas
Guller Dušan
Gyárfáš František
Homola Martin
Jajcayová Tatiana
Kľuka Ján
Komara Ján
Lucká Mária
Lúčan Ľubomír
Lúčny Andrej
Madaras Martin
Malinovská Kristína
Marko Martin
Markošová Mária
Mihálik Andrej
Nagy Marek
Náther Peter
Perešíni Peter
Petrovič Pavel
Polášek Ivan
Pukancová Júlia
Slobodová Zdenka
Šikudová Elena
Šimko Alexander
Šiška Jozef
Šuppa Marek
Takáč Martin
Vinař Tomáš